top of page

ספרים | הרב אביחי קצין

לכבוד שבוע הספר ניתן לרכוש את הספר הנפלא של הרב קצין ״חברותא״ בהנחה מיוחדת. 

בימים שני - רביעי י"ח-כ' בסיוון 24-26.6 בין השעות 17.00-21.00
בדוכן ספרי הרב קצין ביריד שבוע הספר ברחבת יד לבנים ברעננה

הרב קצין יחתום על ספרו למעוניינים ביום שלישי בין השעות 19.00-20.30

חברותא

לגלות מחדש את פרשת השבוע

ספר צבעוני ומאיר עיניים ללימוד פרשת השבוע. תשעה מדורים לכל פרשה המתאימים למשפחות, ליחידים, ללומדים המעמיקים ולאלה המעדיפים חידות ושאלות חווייתיות.
דרך נפלאה לגלות מחדש את פרשת השבוע ולהרוויח זמן משפחתי יקר.

₪70 במקום ₪128

1b15a793-3ab0-4c07-9af7-5951522e01bf_edited_edited.png

חדש

ימים טובים

התבונות במועדי השנה

מה מלמד אותנו המעבר בין פסגת היראה של יום כיפור לימי השמחה של סוכות? מדוע מציינים את חג הפורים בימים אשר נחו בהם מהמלחמה ולא בימי הניצחון? מה משמעותה הרוחנית של מדינת ישראל?

מהי שנאת חינם שבעטיה נחרב המקדש? וכי שנאה שאינה חינם חיובית היא? כשאנו עוצרים ב'תחנות' השונות של מעגל הזמן, אנו עוסקים בדרך כלל בצד המעשי שלהן, במצוות המעשיות ובשמחה הנלווית לחג. לא תמיד אנו מקדישים די מחשבה למשמעותו של יום. במה שונים ימי המועד מהשבת? מה ייחודו של כל חג ומה הוא בא ללמד אותנו?

הספר שלפניכם מנסה להעמיק בעניינו ובמהותו של כל אחד מימי החג והמועד, לאור עיון מדוקדק בפסוקי התורה המתארים את המועד, בחינת דברי חז"ל בתלמוד ובאגדה והבאת  דבריהם של ראשונים ואחרונים. חיבור כל המקורות הללו לכדי מהלך שלם חושף במבט מחודש נקודה מהותית בעניינו של החג בפרט, ואת לב ליבו של המועד בכלל.

₪70 במקום ₪118

כריכה – ימים טובים_edited.jpg
הפרשה

בין פשט לדרש // חלק א'

על פרשות השבוע נכתבו פירושים רבים - על פי הפשט, הדרש, הרמז והסוד. עניינו של ספר זה הוא העיסוק בפרשות השבוע דרך הזווית הייחודית של מדרשי חז"ל. לעיתים נראים הפשט והדרש רחוקים זה מזה, אבל הספר מחבר בין עולמות אלה ומראה איך שופכות דרשות חז"ל אור חדש על פשט התורה.

חלק א' בראשית // שמות // ויקרא

חלק ב' במדבר // דברים

₪100 2 הכרכים במקום ₪156

הפרשה א.jpg
הפרשה ב.jpg

 לרכישה בחנויות הספרים | ברעננה, אפשר לפנות בהודעת ווטסאפ כאן

הרב קצין הגיש את ספרו לנשיא הרצוג ארבעים שנה לאחר שנפצע בלבנון וניצל בנס

תמונה מבית הנשיא.jpeg

טקס מרגש נערך בבית הנשיא בירושלים, במסגרתו הגיש הרב אביחי קצין, ראש בית המדרש "ראשית" ורב קהילות ברעננה, את ספרו החדש "ימים טובים" בהוצאת "דברי שיר" לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבית הנשיא בירושלים. הספר עוסק במעגל השנה ובוחן את המשמעות של המועדים השונים. הטקס נערך בדיוק במלאת ארבעים שנה לפציעתו של הרב קצין במלחמת שלום הגליל כשפגז רב עוצמה פגע בו וקטע את רגלו ובדרך נס לא התפוצץ. 

הרב קצין פתח את דבריו בברכת שהחיינו ואמר שהעובדה שבדיוק ארבעים שנה לאחר הנס שבו נותר בחיים הוא זוכה להגיש ספר חדש לנשיא המדינה היא עבורו בעלת משמעות מיוחדת. "הגשתי את ספרי החדש לנשיא המדינה, זה היה בדיוק במלאת ארבעים שנה לפציעתי במלחמת שלום הגליל, כשפגז קטע את רגלי ובדרך נס לא התפוצץ. זה היה מאוד מרגש בשבילי, זו סגירת מעגל אחרי ארבעים שנה", אמר הרב קצין.

bottom of page